Cách kể chuyện cho trẻ trong giai đoạn từ 0 - 7 tuổi

Cách Kể Chuyện Cho Trẻ Trong Giai Đoạn Từ 0 – 7 Tuổi

Bài viết sưu tầm Những bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy việc kể chuyện cho trẻ nghe càng sớm có thể giúp cả vùng ngôn ngữ và trí tưởng tượng của trẻ phát triển. Tuy nhiên, việc kể chuyện cần phải đúng với những đặc điểm phát triển của trẻ ở mỗi độ tuổi nhằm giúp trẻ phát triển tốt nhất và tránh gây mất hứng thú của …

Kết nối với một cộng đồng khách hàng sẵn có trên mạng

Hãy kết nối với một cộng đồng khách hàng (thay vì tạo ra họ)

Tác giả: Josh Spector Đừng tự tạo khách hàng – Hãy kết nối với một người trong số họ Cách nhanh nhất để phát triển khách hàng chính là kết nối với một cộng đồng. Hầu hết những người làm sáng tạo thường gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu vì tiếp cận sai đường. Họ cố gắng tự tạo nên khách hàng, trong khi …