Bạn đã chạm đến breaking point của mình chưa?

Bạn đã chạm đến breaking point của mình chưa?

Trải qua thời gian, con người ta không ngừng lớn lên và trưởng thành. Có lúc mệt mỏi tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng cũng có những lúc bạn kiên cường, mạnh mẽ đối diện với khó khăn để rồi chạm đến breaking point – điểm tới hạn của chính mình. Đó là khi bạn tự nâng cấp bản thân lên một tầm cao mới, có khả năng ứng …