Thấu hiểu cảm xúc bản thân

Thấu hiểu cảm xúc của bản thân

Trích “The Mastery Of Self” – Don Miguel Ruiz Jr. Lâu rồi mới quay trở lại với một bài viết thấu hiểu về bản thân, Hiền gửi đến mọi người một đoạn trích thật hay trong cuốn sách “The Mastery Of Self – Hành Trình Thấu Hiểu Bản Thân và Tìm Thấy Tự Do” của tác giả Don Miguel Ruiz Jr. nhé! Đây là tác giả nổi tiếng với tác …