Bạn đã biết cách gọi món ăn trong nhà hàng?

Bạn đã biết cách gọi món ăn trong nhà hàng?

Từ thời sinh viên, Hiền đã từng thắc mắc làm thế nào để biết cách gọi món ăn trong nhà hàng? Không có bài viết nào hay có ai chia sẻ kinh nghiệm cho chúng ta điều này, và mọi thứ sẽ thật là khó xử khi người ta đưa cái menu cho bạn chọn. Nếu bạn không biết chọn món như thế nào trong trường hợp đó, thì đọc bài viết …