Chậm một chút cũng không sao

Chậm một chút cũng không sao

Sáng nay, tự nhiên mình có hứng thú viết về chủ đề này. Thực ra, nó đã ngang qua đầu mình từ vài hôm trước nhưng mình chưa kịp viết. Hôm nay mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực này đến mọi người nên tranh thủ gõ ra vài dòng đây. . Chúng ta đang sống trong một nhịp sống khá nhanh và hối hả. Mọi thứ đôi khi …