Cách thêm tính năng share cho bài viết trên website

Hôm nọ, khi chia sẻ một bài viết lên facebook, có một người bạn hỏi mình là: “Ủa chị, sao em không thấy có tính năng share cho bài viết trên website của chị nhỉ?”. Khi đó mình mới phát hiện ra, ừ hen, các bài viết của mình  đúng là không có nút share trực tiếp gì cả. Đây quả là một thiếu sót lớn! Nhưng không sao, nhờ …