Bạn đã biết cách nhận quà như thế nào cho phù hợp chưa?

Bạn đã biết cách nhận (quà) như thế nào cho phù hợp chưa?

Hồi giờ chỉ nghe người ta nói đến việc “học cách cho” chứ chưa thấy ai bảo quan tâm đến việc “học cách nhận” bao giờ, có phải không? Nhận quà mà cũng cần phải học à? Hồi trước Hiền cũng nghĩ y chang bạn vậy, cho đến khi học được những điều hay ho về “cách nhận” mà một người chị thân thiết chỉ bảo cho. Biết cách nhận …