Những cái đáy của cuộc đời

Những cái đáy của cuộc đời

Hôm nọ, mình và các bạn trong lớp Heal & Grow đã có dịp được nhìn lại những đỉnh cao và lần xuống đáy của cuộc đời. Đỉnh cao là khi bạn đạt được một thành công, cảm thấy cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ở một thời điểm nào đó. Xuống đáy thì ngược lại. Đó là lần thứ 2 mình có dịp được nhìn lại toàn bộ hành …