Review khóa học Kỹ Nghệ Viết tại Ngày Ngày Viết Chữ

REVIEW KHÓA HỌC KỸ NGHỆ VIẾT TẠI NGÀY NGÀY VIẾT CHỮ

Nhân dịp có một bạn hỏi mình về lớp Kỹ Nghệ Viết tại Ngày Ngày Viết Chữ nên mình viết cái review nho nhỏ cho bạn nào muốn tham khảo trước khi đăng ký học nhé! Mình học khóa này cũng từ tháng 10/2019, hiện tại thì cô giáo cũng đã update thêm một vài nội dung trong giáo án rồi nên bài viết này chỉ trong khuôn khổ những …