Lập kế hoạch theo phương pháp Tư duy Kiến tạo (FIDS)

Có thể bạn đã từng nghe đến phương pháp Design Thinking nhưng chắc đây là lần đầu bạn nghe đến phương pháp Tư Duy Kiến Tạo phải không? Cũng dễ hiểu thôi vì phương pháp này hiện chưa quá phổ biến và mới chỉ được áp dụng tại các trường học theo mô hình Trường học Kiến tạo. May mắn được làm việc tại Hệ thống Trường học Kiến tạo …